НОВИНИ

до 70 % отстъпка за членове на БАРС до 70 % отстъпка за членове на БАРС

СТМ КОРТЕКС обслужва на преференциални цени фирми - членове на БАРС.

От учередяването на Асоциацията нашата СТМ работи приоритетно и със специални отстъпки за фирмите от Бранша - заведения, ресторанти, хотели и търговски вериги.

Задължителни ежегодни обучения Задължителни ежегодни обучения

СТМ "КОРТЕКС" ПРЕДЛАГА ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПО ЗБУТ.

Работодателите са задължени да осигуряват ежегодно обучение на:

- длъжностините лица по ЗБУТ;

- на членовете на КУТ/ГУТ;

- на лицата провеждащи инструктажите;

Периодични профилактични медицински прегледи Периодични профилактични медицински прегледи

СТМ КОРТКЕКС организира периодични профилактични медицински прегледи за заетите лица в обслужваните фирми в МЦ КОРТЕКС

за 2019 - ТРЕТИ кръг на периодичните медицински прегледи от 7 до 18 ОКТОМВРИ!

офис Стара Загора

СТМ /СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА "КОРТЕКС" разполага с офис в Стара Загора, който обслужва региона на Стара Загора, Хасково и Димитровград
КОНТАКТИ: Стара Загора, Сити Център, сутерен - офис 33; тел. 042/983936 или GSM 0886/431 472  - Жана Георгиева